BẢNG GIÁ ĐẶT HÀNG HỘ

Chi phí 1 đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam được tính theo công thức: Giá WEB + cước vân chuyển NỘI ĐỊA + cước vận chuyển từ KHO TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM + phí đặt hàng hộ =Tổng tiền.

Nhập Hàng Trung Quốc 365 là đơn vị có Phí dịch vụ đặt hàng hộ hàng từ Trung Quốc về thấp nhất Việt Nam

Phí dịch vụ đặt hàng hộ của chúng tôi được niêm yết với biểu phí như sau:

Ngoài ra, một số trường hợp phát sinh 1 trong các chi phí sau do khách hàng tự nguyện yêu cầu - KHÔNG BẮT BUỘC thu thêm:

1. PHÍ KIỂM ĐẾM:

2. PHÍ ĐÓNG GỖ:

                              20 RMB/KG đầu tiên, 1 RMB/KG tiếp theo.

3. MUA BẢO HIỂM HÀNG HÓA:

  • Nếu không mua bảo hiểm đền bù tối đa không vượt qua 3 lần cước vận chuyển. Cụ thể sẽ căn cứ theo sản lượng hàng hóa cụ thể của mỗi khách hàng.
  • Nếu mua bảo hiểm hàng hóa :

+ Giá trị hàng <300,000,000 VND – mua bảo hiểm 3% - bồi thường 100% nếu bị mất hàng.

+ Giá trị hàng >300,000,000 VND – mua bảo hiểm 5% - bồi thường 100% nếu bị mất hàng.

Ngoài ra Nhập Hàng Trung Quốc 365 là đơn vị duy nhất hỗ trợ khách hàng các trường hợp: hàng hỏng, hàng lỗi, hàng sửa, hàng bảo hành,....

 

 

 

 

 

Tác giả: Nhập Hàng Trung Quốc 365